Mjesec: Oktobar 2016.

Primena hidrogena u domaćinstvu.

Hidrogen se uvek smatrao putpuno bezbednim i prirodnim antiseptikom. Ovo nije skupo, ali je visokoefikasno sredstvo koje bi trebalo posedovati svako domaćinstvo. Pomoću rastvora vodonik- peroksida (hidrogena) mogu
Read More